Chủ đề: Download Windows XP Sp2,Sp3 nguyên gốc,có kèm key,link MF,Fshare

9:29:55 16-09-2012
Đẳng cấp: Bia Steiger
Bài viết : 1240      Bình luận : 571
         


Download Windows XP Sp2,Sp3 nguyên gốc,có kèm key,link MF,Fshare,link download bản win xp sp2 nguyên gốc full

Windows XP Professional with Service Pack 3 - VL (X86)_32bit 

File Name:Windows XP Professional with Service Pack 3-VL(x86)-CD -73974_vn-zoom.iso
SHA1: 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40http://www.mediafire.com/?wna5ldq23vj7r 
http://www.fshare.vn/folder/9LMLJVVY0H/ 


Windows XP Professional with Service Pack 2 - VL (X86)_32bit 

File Name:Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English).iso
SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617bhttp://www.mediafire.com/?q6p3yilh4nm8k 
http://www.fileserve.com/list/CaPDJnZ 
Windows XP Professional x64 Edition with SP2 – VL

File Name: en.win.xp.pro.x64.with.sp2_vn-zoom.iso
SHA1: CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932Bhttp://www.mediafire.com/?xd5er1cg66jl8 
Windows XP Home N with Service Pack 3 (x86)


File Name: en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.iso
SHA1: F43B5BAD8DB60A25BB696183153EF856AF839573http://www.mediafire.com/?937crqn7idisx Windows XP Home with Service Pack 3 (x86)


File Name: en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.iso
SHA1: 5A6B959AD24D15DC7EBD85E501B83D105D1B37C6http://www.mediafire.com/?2miy9goryrd35 


Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86)


File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.iso
SHA1: 569B84652FD1B43505D9A8EFE8667E456816880Chttp://www.mediafire.com/?woxcru4id5u4c 


Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) (Retail)


File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.iso
SHA1: 1C735B38931BF57FB14EBD9A9BA253CEB443D459


http://www.mediafire.com/?u9o2d5om4ypnyWindows XP Media Center Edition 2005 (2CD)

File Name:en_WinXP_MCE_2005_cd1_vn-zoom.iso
SHA1: 7CD7058DBBFAB108316B20FE4CEF989ABEBF211F

File Name:en_WinXP_MCE_2005_cd2_vn-zoom.iso
SHA1: B12D44F2CDB342BD19D6D57A9E2B3B3050BA8011http://www.mediafire.com/?uj27zt7j2hmk2 


  1. QW9B8-3TJXW-X36HF-QT94X-8RXGD
  2. JVBFQ-KDB8K-F97MR-K4GTH-DT4W6
  3. FV7XM-C4QWC-9RKT9-X72WY-M3FW8
  4. G9D2T-MH9BF-HK764-QJR7X-MJKGM
  5. TH7TM-BBHYJ-77G26-M2W2T-CJBC3